2.1.1 / March 2, 2017
(4.4/5) (26)

Beschreibung

Nevadro Apps presents new game - "Domino Tap".It's an arcade game where you have to set Dominoes cubes up anddon't let them to fall down. Every time you achieve this goal,rotating speed increase (just to make sure that your high scorewon't be better than ours). If you set Dominoes cube perfectly youcan get bonus points.

Every time you set up 8 Dominoes cubes in a row you get 1 dollarthat you can spend in shop to buy new skins for your cubes or newbackgrounds. Every item costs 50$.

We wish you to have fun playing our game. Good luck and don'tforget to rate our game!

~Nevadro Apps Team

App Information Domino Tap

 • App Name
  Domino Tap
 • Paketname
  com.NevadroApps.Domino
 • Updated
  March 2, 2017
 • Datei
  Undefined
 • Erforderliche Android-Version
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.1.1
 • Hersteller
  Nevadro Apps
 • Installationen
  500 - 1,000
 • Price
  Kostenlos
 • Kategorie
  Arcade
 • Hersteller
 • Google Play Link

Nevadro Apps Zeig Mehr...

Domino Tap 2.1.1 APK
Nevadro Apps
Nevadro Apps presents new game - "Domino Tap".It's an arcade game where you have to set Dominoes cubes up anddon't let them to fall down. Every time you achieve this goal,rotating speed increase (just to make sure that your high scorewon't be better than ours). If you set Dominoes cube perfectly youcan get bonus points.Every time you set up 8 Dominoes cubes in a row you get 1 dollarthat you can spend in shop to buy new skins for your cubes or newbackgrounds. Every item costs 50$.We wish you to have fun playing our game. Good luck and don'tforget to rate our game!~Nevadro Apps Team
Snow Balleee 1.1.3 APK
Nevadro Apps
Snow Balleee is simply, skill game madebyNevadro Apps. Your main goal is to collect coins on your wayanddodge bars like trunks and stones. Remember that in thisgametrunks are more dangerous than the other obstacles. While youarerolling you grow up and get more life points. Remember tobuyboosts in shop to reach higher scores and unlock next levels.Usephone acceleration to control your balleee. Have fun, commentandrate our game. Good luck ~ Nevadro Apps Team
Bystrzak - Quiz 2017 2.0.4 APK
Nevadro Apps
"Bystrzak - Quiz 2017" to gra stworzona przezstudio Nevadro Apps.Jej głównym celem jest sprawdzenie Twojej wiedzy, którą do tej poryzdobyłeś w szkole czy poza nią. Z pewnością na początku niebędziesz znał niektórych odpowiedzi ale nie martw się! Po jakimśczasie przyswoisz nową wiedzę, którą następnie będziesz się mógłpochwalić wśród znajomych.Nasza aplikacja zawiera bazę ponad 700 pytań z 10 dziedzin. W menugłównym możesz sprawdzić swój postęp w tym między innymi Twójobecny postęp, ilość gier, które już rozegrałeś, poprawneodpowiedzi czy średnią liczbę poprawnych odpowiedzi na quiz.Znajdziesz tam również informację gdzie nas znaleźć na Facebook'u,Twitterze czy Instagramie.Istnieje opcja połączenia aplikacji z Facebook'iem dzięki czemubędziesz mógł zachęcić swoich znajomych do zagrania w naszą grę ajuż niedługo również do porównania swoich osiągnięć na podstawierankingu.Życzymy Ci Bystrzaku miłej zabawy oraz najlepszego wyniku wśródTwoich znajomych!~Zespół Nevadro Apps"Bystrzak - Quiz 2017" isa game developed by the studio Nevadro Apps.Its main purpose is to test your knowledge, which so far did youget in school and beyond. Certainly in the beginning you will notknow some of the answers but do not worry! After some time trainingthe new knowledge, which will then be able to boast amongfriends.Our application contains a database of over 700 questions from 10areas. In the main menu, you can check your progress including,inter alia your current progress, the number of games you've playedalready, the correct answer is the average number of correctanswers to the quiz. You will also find information where to findus on Facebook, Twitter or Instagram.There is an option merger application with Facebook'iem so you caninvite your friends to play our game and soon also to compare theirachievements on the basis of the ranking.We wish you Bystrzaku have fun, and the best score among yourfriends!~ Team Nevadro Apps
Color Brain - Memory Challenge 1.0.1 APK
Nevadro Apps
Looking for demanding app that will blowyourmind? Here it is! Brand new challenging game from NevadroAppscalled Color Brain!Choose difficulty level, wait for combination and try to repeatit.Seems easy? You have never been so wrong.Anyway, keep playing, have fun and share a game withyourfriends!Good luck in improving you memory!~Nevadro Apps Team
Wyzwanie YouTube 1.0.7 APK
Nevadro Apps
Blowek, Rezi, Isamu i wielu innych! Wszyscywjednym miejscu czyli YouTube Challenge!Nie wiesz jak mają naprawdę na imię, czy mają rodzeństwo alboodczego zaczynali? Pobierz YouTube Challenge na swój telefon isiętego dowiedz! Mnóstwo ciekawostek i faktów wjednejaplikacji.Dziesiątki pytań, setki odpowiedzi - sam musisz zdecydować, któresąpoprawne. W tabeli wyników znajdziesz wszystkie statystykidotyczącegier, które już rozegrałeś oraz ilość widzów, którychudało Ci sięzebrać do tej pory.Grając w YouTube Challenge może Ci się zdarzyć, że nie będzieszznałodpowiedzi na któreś pytanie ale nic się nie martw. Dodyspozycjibędziesz miał 3 koła ratunkowe. Możesz zakupić sobiewięcej czasu,żeby lepiej się zastanowić, usunąć 2 złe odpowiedziby mieć 50%szansy na poprawną odpowiedź lub po prostu pominąćpytanie i przejśćdo następnego.Pamiętaj, że nie ma sensu się denerwować, jeśli nie znaszjakiejodpowiedzi. Grając w YouTube Challenge, aplikacja za każdymrazempokaże Ci jaka była poprawna odpowiedź byś następnym razem,już jąznał.Życzymy Ci miłej zabawy. Mamy nadzieje, że nie znałeśwszystkichfaktów o YouTube'rach zamieszczonych w naszejaplikacji.~Nevadro TeamBlowek, Rezi, Isamuandmany others! All in one place or YouTube Challenge! You do not know how to have a real name, if they have siblingsorfrom what started? Download YouTube Challenge on your phone andtolearn this! Lots of trivia and facts in a singleapplication.Dozens of questions, hundreds of answers - you need to decidewhichis correct. In the results table you will find all thestatisticsabout the games that you played already and the number ofviewersthat you have collected so far.Playing YouTube Challenge can happen to you that you will notknowthe answer is no for either question but do not worry. Youwillhave at your disposal 3 lifebuoys. You can buy yourself moretimeto think better, to remove two wrong answers would have a50%chance the correct answer, or just skip the question and go ontothe next.Remember, that does not make sense to get upset if you do notknowwhat answer. YouTube playing in the Challenge, the applicationeachtime will show you what was the correct answer you next time,Iknew her.We wish you have fun. We hope that you did not know all thefactsabout YouTube'rach contained in our application.~ Team Nevadro

Top Apps Zeig Mehr...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
mascasobacos (JMC)
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.