1.4.1 / November 6, 2016
(3.8/5) (7861)

توضیحات

Slot Machine is a simple and fun game. Thisfree slot machine comes with 5 reels and multiple paylines.

اطلاعات برنامه اندروید Slot Machine

 • نام برنامه
  Slot Machine
 • نام بسته
  com.nrsmagic.slotmachine1
 • تاریخ بروزرسانی
  November 6, 2016
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android 2.3.3 and up
 • نسخه
  1.4.1
 • توسعه دهنده
  NRS Magic LTD
 • تعداد نصب
  500,000 - 1,000,000
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Casino
 • توسعه دهنده
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Tozeret Ha-aretz 5, Tel Aviv-Jaffo, 6789103 Israel
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Slot Machine

نسخه برنامه Slot Machine :
 • 1.4.1 (141) - آخرین نسخه
 • 1.3.9 (139)
 • Slot Machine 1.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 3.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 3340ec003cb5425381aee2ce853ee4b30a8b4e23
  امضای APK برنامه: b20fd31433f37b0e2679079437d2304c9d5a0426
 • Slot Machine 1.3.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 4.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6f93e3e329e212e0d245e39d2d5013b794477fa3
  امضای APK برنامه: b20fd31433f37b0e2679079437d2304c9d5a0426

NRS Magic LTD نمایش ادامه...

Bubble Poke™ APK
NRS Magic LTD
Simple bubble popping game. Select 2 or moreadjacent bubbles with the same color and pop them. The more bubblesyou pop in a single tap – the more points you earn for everybubble.Features:* Multiple game rules – check the settings!* Levels – Multiple game levels.* Multiple bubble colors support (4-8)* Undo moves.* Color blind mode.* High score board.* Bonus: Game theme live wall paper & clock widgetBubble Poke™ is a registered trademark of NRS Magic LTD
NR Shooter™ 2.4.5 APK
NRS Magic LTD
Fun bubble shooting game. It's an arcade stylebubbles game, featuring addictive game play with bubble popping.This game is completely free and can be played offline.Play the gameMatch 3 or more bubbles of the same color to burst them! To make itmore exciting, you will need to clear the level with minimal numberof bubbles, before the shovel will crash you. But you can relax -this classic retro game does not contain time limits, so take youtime.Puzzle gamePlaying this game is puzzle mode is a real brain teaser. No roomfor luck. So train your brain on finding those match 3 sequences ofbubbles before running out of moves. There's more than one way tosolve almost any puzzle, however getting 3 stars might be moredifficult. If passing a level isn't challenging for you - try tomaster 3 stars in all the levels.Awesome Features- 1000+ Levels- Exploding Bubbles – Just Point and Shoot- Accurate and Simple controls
Slot Machine 1.4.1 APK
NRS Magic LTD
Slot Machine is a simple and fun game. Thisfree slot machine comes with 5 reels and multiple paylines.
My Work Clock 1.7.5 APK
NRS Magic LTD
Simple punch-in/punch-out clock & widgetfor tracking the time at work.Features (very partial list):* Overtime support* Multiple jobs support* Calendar update [Job Setting] add records to the calendar (it'srecommended to open a separate calendar for 'My Work Clock'). ONEWAY-SYNC ONLY.* Punch in/out directly from the widget* Quick day, week & month information* Simple reports* Send to mail as CSV* Add/remove/edit records* Multiple overtime and report periods: daily, weekly, bi-weekly,monthly and more.NOTES:* If the widget stops updating: make sure the application appearsin your task killer 'white list'.* No move-to-SD option: widgets do not work when an app is on theSD. We got many error reports from users so we disabled thisoption.Required permissions reasoning:*. READ CALENDAR EVENTS PLUS CONFIDENTIAL INFORMATION*. ADD OR MODIFY CALENDAR EVENTS AND SEND EMAIL TO GUESTS WITHOUTOWNERS' KNOWLEDGE== Required for Google calendar sync*. MODIFY/DELETE SD CARD CONTENTS== Required to save CSV before sending by e-mail backup.*. FULL INTERNET ACCESS & VIEW NETWORK STATE== Required for bug report, analytics & ads.
Word Search 1.4.0 APK
NRS Magic LTD
Classic, free, word search puzzle game. Train your brain, searchall the hidden words in the board and solve the puzzle. You canchoose playing easy, faster, 4x4 games, or challenge your brainagainst 14x14 boards or even harder. When stuck you can always usehints, but beware, using hints costs time.The word search puzzle game features (among many otherfeatures):- Multiple language support.- Multiple board sizes - Try easy small puzzles & those nearlyimpossible huge word search game boards.- Unlimited number of puzzles - A built-in word search maker willcreate as many puzzles as you can solve.Note: if you encounter a word you feel is inappropriate for thisgame, please send us e-mail and we will remove it.
Bubble Blend - Match 3 Game 1.5.8 APK
NRS Magic LTD
Tired of all the fancy match 3 games? this isthe game for you.Fun and simple game: just swipe the board to create sequences of 3or more objects, vertically or horizontally.
World Clock & Widget 1.7.4 APK
NRS Magic LTD
Simple and easy to use world clock application& widget.If your location is missing, find a place in the same time zone& change the clock title:(1) Find another city/location in the same time zone, and addit.(2) Click on the new city and select "Edit Clock".(3) Rename the clock title & description and click on "OK".Features:* Customizable widget background.* Multiple clocks support.* Quick search for locations.* Displaying 12H or 24H clock format.* Optional display of date

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.7.8 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.0.7 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
mascasobacos (JMC)
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.